1. Responsable Tractament

ASSOCIACIÓ CATALANA DE RAMADERS I ELABORADORS DE FORMATGE ARTESÀ (ACREFA) – G58339284, amb domicili a C/ Puigmal, 4, (Veïnat de Favars).  17868 Molló. Telèfon 661750558 i mail: acrefa@acrefa.cat

2. Finalitat

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb exclusius fins de de poder fer efectiu el nostre servei, i realitzar la facturació del mateix.

3. Legitimació

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la prestació del servei entre el titular de la dada i el responsable del tractament i la informació personal es conservarà mentre es mantingui la prestació del mateix o durant el temps estrictament necessari per complir amb les obligacions legals.

4. Comunicacions comercials

Així mateix, i en base al seu consentiment atorgat de manera afirmativa i expressa, ens permet poder enviar-li informació comercial sobre els nostres serveis i novetats a través de correu electrònic i/o WhatsApp. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment a través del nostre correu electrònic acrefa@acrefa.cat

5. Període conservació

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la prestació del servei o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals

6. Destinataris

Mentre duri el tractament de les dades de l’interessat ASSOCIACIÓ CATALANA DE RAMADERS I ELABORADORS DE FORMATGE ARTESÀ (ACREFA) no cedirà les dades a tercers, llevat que hi hagi obligació legal.

En els supòsits que, per a la realització de tractaments de tipus administratiu, fiscal, comptable i / o comercial, es compti amb els serveis de tercers, es formalitzarà degudament el preceptiu contracte d’encarregat de tractament, amb la finalitat de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de l’interessat davant de tercers.

7. Drets

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar-ne la rectificació de les inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat que van ser lliurades, així com retirar el consentiment atorgat. L’exercici d’oposició al tractament de les seves dades per a l’enviament d’informació publicitària per via electrònica. També pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de manera que les seves dades no seran suprimides però el tractament de les mateixes estarà subjecte a limitacions.

Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractament de les mateixes.

Avís legal

El propòsit d’aquest Avís Legal, és informar als usuaris de www.forumdelformatge.cat , domiciliada a, C/ Puigmal, 4 (Veïnat de Favars), 17868, Molló, la raó social del Responsable de tractament és ASSOCIACIÓ CATALANA DE RAMADERS I ELABORADORS DE FORMATGE ARTESÀ (ACREFA), de quina és la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

ASSOCIACIÓ CATALANA DE RAMADERS I ELABORADORS DE FORMATGE ARTESÀ (ACREFA) posa en coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificades en el corresponent registre d’activitats del tractament de l’empresa denominat Gestió d’Usuaris Web.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut del propi titular del tractament en el moment de complimentar el nostre formulari online i acceptar de forma expressa el mateix.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de la informació amb les exclusives finalitats de poder fer efectiva la sol·licitud d’informació que es realitza a través d’aquesta via.

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i entitats associades en els quals s’organitzen ASSOCIACIÓ CATALANA DE RAMADERS I ELABORADORS DE FORMATGE ARTESÀ (ACREFA). i no seran cedits a cap tercer excepte en els casos que existeix una obligació legal.

En tot cas, vostè té dret a obtenir la confirmació sobre si a ASSOCIACIÓ CATALANA DE RAMADERS I ELABORADORS DE FORMATGE ARTESÀ (ACREFA), estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan la informació ja no sigui necessaris.

Tots els camps del formulari on-line marcats amb un asterisc són d´ obligada complimentació per poder fer efectiva la seva sol·licitud d’informació.

La Web www.acrefa.cat  ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que correspongui legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueix el seu tratament automatitzat. No obstant això, el usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són imprevisibles i per tant no están exemptes de possibles intromissions il·legals i indegudes que no serien responsabilitat de ASSOCIACIÓ CATALANA DE RAMADERS I ELABORADORS DE FORMATGE ARTESÀ (ACREFA), ja que ha actuat amb la diligència deguda per protegir les dades conforme determina la llei.

La política de cookies de la Web www.forumdelformatge.cat es troba determinada en el corresponent apartat.

La Web www.acrefa.cat  farà tot el possible perquè la seva informació estigui sempre actualitzada. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular de les mateixes, d’aquí que si existeix una modificació dels dades, l’usuari de la web els comunicarà al Responsable del Tractament, declinant tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

La prestació del servei d’aquesta web i les presents condicions d’ús del lloc web es regeixen per la Llei Espanyola. Per qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts es sotmeten als Jutjats i Tribunals competents.